VI HAR 70 ÅRS ERFARING I ELEKTRIKER BRANSJEN

ETABLERT I 1953


Vi betjener privat- og bedriftsmarkedet. 


Vi er i besittelse av god kompetanse og er opptatt av å gi rådgivning for å oppnå optimale løsninger - både medhensyn til kvalitet, sikkerhet, funksjon og driftskostnader.


Vi legger spesielt vekt på å yte god service og være en trygg forbindelse.


For oss, er ingen jobb for liten, samtidig som vi har kompetanse og kapasitet til å påta oss store elektriker oppdrag.

HVORFOR VELGE OSS


Vi ønsker å rådgi deg til de beste løsningene, samtidig er det du som bestemmer hvordan du ønsker produktet vi leverer. 


Våre elektrikere brenner for å levere et trygt, elsikkert og ryddig elektrisk anlegg. 


Hos Kåre Hagen & co A/S har vi høyt fokus på kompetanse. Våre elektrikere har stor faglig dyktighet, er oppdaterte på ny teknologi og følger til en hver tid gjeldene lovverk. Vi har stort fokus på HMS ved gjennomføring av arbeidsoppdrag