Internkontroll

Vi benytter IKK Norge app og webbasert internkontrollsystem for utarbeidelse av sjekklister, avviksregistrering og lukking av avvik. Det er mulighet for oppdragsgiver å få tilgang til systemet med en enkel app. Firmaet er NEMKO-sertifisert i henhold til NEK 405-2 Bolig og 405-3 Næring.