Internkontroll

Vi benytter Norik Ik webbasert internkontrollsystem for utarbeidelse av sjekklister, avviksregistrering og lukking. Det er mulighet for oppdragsgiver å få tilgang til systemet. Firmaet er NEMKO-sertifisert i henhold til NEK 402,403, 404: 2011 for bolig og næringsbygg.