Enøk

Det er ofte  potensial i de fleste bygg for energieffektivisering ved å skifte ut belysnigsanlegg med stort energiforbruk med moderne effektiv led belysning . Samtidig kan man  forbedre belysingskvaliteten. Ytterligere stor besparelse kan oppnås med tilstedeværelsesstyring.