Andre systemer

Vi følger med på nye systemer som kommer på markedet blant annet som følge av digitalisering med fokus på levedyktighet, driftssikkerhet og ikke minst integrering.