Andre systemer

Vi følger med på nye systemer som kommer på markedet  som Apple home kit , google home , zig bee og hue og andre.