Smarthus

Smarthus - teknologi som er tilgjengelig i dag

Smarthus er systemer hvor elektriske og elektroniske enheter og systemer er sammenkoblet i et lokalt nett , kablet bus eller trådløst. De enkelte systemene kan kommunisere med hverandre for å realisere avanserte funksjoner. Smarthus-løsninger integrerer ulike tjenester som energistyring, varsling, alarm- og lysstyring i komplette systemer med felles brukergrensesnitt. Smarthus er ikke begrenset til styringssystemer, men kan også omfatte underholdning, kommunikasjon og audio/video.