Elsjekk

DSN (Direktoratet for sivil beredskap) anbefaler at det foretas en tilstandskontroll av det elektriske anlegget. Vi er NEMKO-sertifisert i henhold til NEK 402,3 og 4 for tilstandskontroll av elektriske installasjoner. Blant annet Gjensidige tilbyr rabatt på forsikringen når elsjekk er foretatt og feilene rettet opp.