Elkontroll

Det er anbefalt at det foretas en tilstandskontroll av det elektriske anlegget. Vi er NEMKO-sertifisert i henhold til NEK 405-2 bolig og 405-3 næring. Blant annet Gjensidige tilbyr rabatt på forsikringen når elsjekk er foretatt og evt. feil er rettet.