TJENESTER VI UTFØRER I BEDRIFTSMARKEDET OG BORETTSLAG

SERVICE

Feilsøking av:

-Varme 

-Datanettverk 

-Oppgraderinger 

-Nye kurser 

-Vedlikehold 

-Styring 

-Belysning INTERNKONTROLL

Vi benytter IKK Norge app og webbasert internkontrollsystem for utarbeidelse av sjekklister, avviksregistrering og lukking av avvik. Det er mulighet for oppdragsgiver å få tilgang til systemet med en enkel app. Firmaet er NEMKO-sertifisert i henhold til NEK 405-2 Bolig og 405-3 Næring.

.


EKOM INSTALLASJONER


Vi er ekomnett autorisert. Ekomnettautorisasjon gir rettigheter til å være ansvarlig for installasjon og vedlikehold av alle typer elektroniske kommunikasjonsnett. 

.


REHABILITERING 

Vi har kompetanse til å utføre det meste innen nybygg og rehabilitering. Vi har lang erfaring med prosjektering av elkraft, tele og belysning. Verktøy som Febdok for beregning av kabler og vern og Autocad for utarbeidelse av arbeidstegninger benyttes. Utviklingen i faget følges og implementeres raskt.

.


LADEANLEGG FOR ELBIL


Vi installerer større ladeanlegg for elbil. Med automatisk avlesning av strømførbruk og fakturering. 

Ladeanleggene er lagt opp med laststyring slik at tilgengelig strøm fordeles mellom brukerene


BRANNALARMANLEGG & LEDESYSTEM


Vi prosjektere og utføre installasjon av brann og ledesystem.

Vi har følgende godkjenninger:

- Prosjektering av Brannalarmanlegg i tiltaksklasse 1

- Prosjektering av Ledesystem i tiltaksklasse 1

- Utførelse av Installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2

- Utførelse av Installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 2

BELYSNING

Moderne belysningsteknikk gir store muligheter for energibesparelser og gunstig vedlikehold. Utskiftning av eldre belysningsanlegg kan gi strømbesparelser opp til 75 % samtidig som synsbetingelsene og romopplevelsen blir bedre. Vi har lang erfaring med prosjektering og montasje av belysningsanlegg og kan dokumentere energiforbruket.

ENØK

Det er ofte potensial i de fleste bygg for energieffektivisering ved å skifte ut belysnigsanlegg med stort energiforbruk med moderne effektiv led belysning. Samtidig kan man forbedre belysingskvaliteten.

Ytterligere stor besparelse kan oppnås med tilstedeværelsesstyring.


NEK 405-3 KONTROLL


Vi er NEMKO Sertifisert og kan utføre kontroller iht. NEK 405-3 

.